Son Güncelleme: 05.11.2007

Ana Sayfaya Dön veya Foruma Dön..

Eshab-ı Kiram Ve Aşere-i Mübeşşere

  Peygamberlerden sonra insanların en üstünü:
Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK

Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe:
Hz. ÖMER

Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe:
Hz. OSMAN

  Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı:
Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB

Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri:
ABDURRAHMAN BİN AVF


Cennetle müjdelenen ümmetin emîni:
EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH

Resûlullahın okçusu:
SA'D BİN EBÎ VAKKÂS

İlk Müslüman olanlardan:
TALHÂ BİN UBEYDULLAH

Cennetle müjdelenenlerden:
ZÜBEYR BİN AVVÂM

Peygamberimizin amcası:
ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB

Tefsîr âlimlerinin şâhı:
ABDULLAH BİN ABBÂS

Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî:
ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS

Uhud şehitlerinden:
ABDULLAH BİN CAHŞ

Hz. Ebu Bekir'in oğlu:
ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK

Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu:
ABDULLAH BİN HANZALA

Resûlullahın elçilerinden:
ABDULLAH BİN HUZÂFE

Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî:
ABDULLAH BİN MES'ÛD

En çok hadîs bilen sahâbîlerden:
ABDULLAH BİN ÖMER

Resûlullahın şâiri:
ABDULLAH BİN REVÂHA

Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp
Müslüman olan sahâbî:

ABDULLAH BİN SELÂM

Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî:
ABDULLAH BİN SÜHEYL

Sâhib-ül ezân:
ABDULLAH BİN ZEYD


Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî:
ABDULLAH BİN ZÜBEYR


Âilece cömert olan sahâbî:
ADİ BİN HÂTİM TÂİ


Meleklerin defnettiği sahâbî:
ÂMİR BİN FÜHEYRE


Şehîd oğlu şehîd:
AMMÂR BİN YÂSER


Meşhûr Arab dâhîlerinden:
AMR BİN ÂS


Arıların koruduğu sahâbî:
ÂSIM BİN SÂBİT


Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî:
BERÂ BİN ÂZİB


Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî:
BEŞİR BİN SA'D


Peygamber efendimizin müezzini:
BİLÂL-İ HABEŞİ


Resûlullahın sancaktarı:
     BÜREYDE BİN HASİB


Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden:
CÂBİR BİN ABDULLAH


Cennete uçarak giden sahâbî:
CA'FER-İ TAYYÂR


Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî:

DIHYE-İ KELBÎ


Peygamber efendimizin fedâisi:
EBÛ DÜCÂNE


Mihmândâr-ı Resûlullah:
EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ


En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî:
EBÛ HÜREYRE


Resûlullahın süvârilerinden:
EBÛ KATÂDE


Tevbesi ile meşhûr sahâbî:
EBU LÜBÂBE


Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden:
EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ


Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden:

EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ


Tek başına hicret eden sahâbî:
EBÛ SELEME


Resulullahın fedâisi:
EBÛ TALHÂ


Gıfarî kâbilsenin reisî:
EBÛ ZER GIFÂRÎ


Kâdılık yapan sahâbîlerden:
EBÜDDERDÂ


Resûlullahın hizmetçisi:
ENES BİN MÂLİK


Evi ilk vakıf olan sahâbî:
ERKAM BİN EBİ'L ERKAM


Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî:

ES'AD BİN ZÜRÂRE


Yemenli sahâbîlerden:
FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ


İlk Müslüman sahâbîlerden:
HABBÂB BİN ERET


İlk Müslüman olan sahâbîlerden:
HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS


Meleklerin yıkadığı sahâbî:
HANZALA BİN EBÛ ÂMİR


Darağacında ilk namaz kılan sahâbî:
HUBEYB BİN ADİY


Sevgili Peygamberimizin sırdaşı:
HUZEYFE BİN YEMÂN


Şehîdlerin efendisi:
Hz. HAMZA


Peygamber efendimizin şâirlerinden:
KÂ'B BİN MÂLİK


Resûlullahın süvârilerinden:
MİKDÂD BİN ESVED


Resûlullah efendimizin fedâîlerinden:
MUHAMMED BİN MESLEME


 
İslâmda ilk öğretmen:
MUS'AB BİN UMEYR


Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî:
MU'ÂZ BİN CEBEL


Hâşimoğullarının en yaşlısı:
NEVFEL BİN HÂRİS


Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından:
NU'MÂN BİN MUKARRİN


Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî:
OSMAN BİN MAZ'ÛN


Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî:
OSMAN BİN TALHÂ


Peygamber efendimizin hatîblerinden:
SÂBİT BİN KAYS


Ensârın en hayırlılarından:
SA'D BİN MU'ÂZ


Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî:
SA'D BİN REBİ


Hz. Ömer'e benzeyen vâli:
SAİD BİN ÂMİR


Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan:
SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE


Eshâb-ı kirâmın okçularından:
SEHL BİN HANİF


Medîne'de en son vefât eden sahâbî:
SEHL BİN SA'D


Piyâdelerin en hayırlısı:
SELEME BİN EKVÂ


Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî:
SELEME BİN HİŞÂM


Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî:
SELMÂN-I FÂRİSİ


Resûlullahın hizmetçisi:
SEVBÂN


Allah yolunda malını mülkünü terkeden

sahâbî: SÜHEYB-İ RUMİ


Yemâme kabîlesi reisi:
SÜMÂME BİN ÜSÂL


Işık Saçan Sahâbî:
TUFEYL BİN AMR


Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan

sahâbî: UBÂDE BİN SÂMİT


Eshâb-ı suffadan:
UKBE BİN ÂMİR


Kırâati ile meşhûr sahâbî:
ÜBEYY BİN KÂ'B


Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden:
ÜSÂME BİN ZEYD


Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından:
ÜSEYD BİN HUDAYR


Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî:
VELÎD BİN VELÎD


Medîneli ilk Müslümanlardan:
ABDULLAH BİN ATİK


Peygamberimizin müezzinlerinden:
ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM


Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî:
ABBAS BİN UBÂDE


Müminlerin annelerinden:
CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS


Peygamberimizin azatlı kölelerinden:
EBU RAFİ


Peygamberimizin süt kardeşi:
EBU SÜFYAN BİN HÂRİS


Hz. Ali'nin annesi:
FÂTİMA BİNTİ ESED


Mekkeli sahabilerden:
HACCAC BİN ILAT


Peygamberimizin ilk hanımı:
HADİCE-TÜL KÜBRA


Peygamberimizin hanımlarından:
HAFSA BİNTİ ÖMER


Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan

Sahâbî: HÂLİD BİN VELİD


Peygamberim izin sütannesi:
HALİME HATUN


Peygamber efendimizin halasının kızı:
HAMNE BİNTİ CAHŞ


Meşhur kadın şair sahabilerden:
HANSA HATUN


Peygamber efendimizin şairlerinden:
HASSAN BİN SABİT


Peygamber efendimizin elçilerinden:
HÂTİB BİN EBİ BELTEA


Peygamberimizin hanımlarından:
Hz. AİŞE-İ SIDDIKA


Peygamberimizin en sevgili kerimesi:
Hz. FÂTIMA


Cennet gençlerinin efendisi:
Hz. HASAN


Cennet gençlerinin seyyidi:
Hz. HÜSEYİN


Peygamberimizin hanımlarından:
Hz. REYHANE


Cennetle müjdelenenlerden:
HZ. SAİD BİN ZEYD


Meşhur İslâm kumandanlarından:
İKRİME BİN EBİ CEHİL


Meleklerle konuşan Sahâbî:
İMRÂN BİN HUSAYN


Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir

Sahâbî: KÂ'B BİN ZÜHEYR


Eshab-ı kiramın okçularından:
KATADE BİN NU'MAN


Peygamberimizin hanımlarından:
MEYMUNE BİNTİ HÂRİS


Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî:
MUĞİRE-TEBNİ ŞU'BE


Eshab-ı kiramın elçilerinden:
RİBİ BİN ÂMİR


Ensârın sancaktarlarından:
SA'D BİN UBÂDE


Peygamberimizin halası:
SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB


Peygamberimizin hanımlarından:
SAFİYYE BİNTİ HUYEY


Ailece müslüman olan sahabilerden:
SEDDAD BİN EVS


Peygamberimizin hanımlarından:
SEVDE BİNTİ ZEM'A


Eshâb-ı kirâmın süvârilerinden:
SÜRÂKA BİN MÂLİK


Hz. Ali'nin abisi:
UKAYL BİN EBİ TÂLİB


Peygamberimizin dadısı:
ÜMM-İ EYMEN


Peygamberimizin hanımlarından:
ÜMM-İ HABİBE


Hz. Ali'nin kızkardeşi:
ÜMM-İ HÂNİ


Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi:
ÜMM-İ HİRAM


Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi:
ÜMM-İ HİRAM -2-


Hz. Ebu Bekir'in hanımı:
ÜMM-İ RUMAN


Devsli muhacir hanım sahabîlerden:
ÜMM-İ ŞERİK


Eshabın kadın kahramanlarından:
ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN


Yalancı peygamber Müseyleme'yi öldüren sahabî:

VAHŞİ


Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî

ZEYDBİN DESİNNE


İlk îman eden köle:
ZEYD BİN HÂRİSE


En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî:
ZEYD BİN SÂBİT


Peygamberimizin hanımlarından:
ZEYNEB BİNTİ CAHŞ

Bu bölüm Nihathatipoglu.com Sitesinden İzni İle alınmıştır.

 

 

 
© 2007 www.gulbeste.com - www.gulsultan.com - www.gulbeste.net