Devlete Karşı Görevlerimiz
Tarih: 05-22-2019, 03:04 AM
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Yazar: mehmed
Son Mesaj: mehmed
Cevaplar: 0
Gösterim: 17691

Mesaj önizleme 
 
Konuyu Değerlendir
  • 91 Oy - 2.88 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Devlete Karşı Görevlerimiz
05-11-2008, 10:43 PM
Mesaj: #1
Devlete Karşı Görevlerimiz
Vatan toprakları üzerinde yaşayan milleti idare eden teşkilâta "devlet" denir.

Canımızı, ********ımızı dinimizi, namus ve şerefimizi, dış ve iç düşmanlara karşı koruyan devlettir. Devlet olmasa insan, kendi kendini düşmanlara karşı koruyamaz, huzur ve güven içinde yaşayamaz, güçlüler zayıfları ezer, canımız, ********ımız, dinimiz, namusumuz, tehlikeye düşer. Devletsiz millet ya yok olup gider veya düşmanların kölesi olur.


Devletin Başlıca Görevleri:

a) Yurdumuzu, milletimizi, düşmanlara karşı korumak, can ve ******** güvenliğini sağlamak,

b) Eğitim, sağlık, yol, su, haberleşme gibi hususlarda milletin ihtiyacını karşılamak,

c) Ülkenin kalkınması, vatandaşların huzur ve mutluluğunun sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

Devletin bunları yapabilmesi için milletin Devlete karşı görevlerini yerine getirmesi gerekir. Millet devlete karşı görevlerini ne kadar iyi yaparsa devlet de millete o derece iyi hizmet eder.


Devlete Karşı Başlıca Görevlerimiz Şunlardır:

1- Vergi Vermek

Devlet, yukarıda saydığımız bu hizmetleri vatandaşların ödedikleri vergilerle yapar. Bir kimse vergisini ödemediği veya eksik ödediği halde başkalarının tam olarak ödediği vergilerle yapılan hizmetlerden yararlanırsa, haksızlık etmiş olur. Yapılan işe katkısı olmadığı halde kârına ortak olmak haksızlıktır.

Hakkı olmadığı bir şeyi eline geçirmek, devletin ********ını, milletin hakkını çalmaktır. Allah'a inanan, milletini seven hiçbir müslüman böyle bir davranışta bulunmaz, üzerinde milyonlarca insanın hakkı olduğu halde Allah'ın huzurunda kolay hesap veremez, sorumluluktan kurtulamaz.


2- Kanunlara Saygılı Olmak

Peygamber Efendimiz:

«Emire (İş başındakilere) itaat eden bana itaat etmiş, emire âsi olan bana âsi olmuş demektir.» (134) buyurarak yöneticilere itaat etmenin önemini belirtmiştir.

Peygamberimizin bu sözünden açıkça anlaşılıyor ki; kanunlara saygılı olmamız, halkın huzur ve güvenliği için konulan kurallara uymamız gerekir.


3- Askerlik Yapmak

Devlete karşı önemli görevlerimizden biri de askerlik yapmaktır. Askerlik hem dini, hem de milli kutsal bir görevdir. İç ve dış düşmanlara karşı vatanımızı ordumuz korumaktadır.

Sevgili Peygamberimiz askerde nöbet beklemenin fazileti hakkında şöyle buyuruyor:

«Bir gün bir gece sınır boyunda nöbet beklemek, gündüzleri oruçla, geceleri de ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Görev başında ölürse, yapmakta olduğu amelinin sevabı ve rızkı (şehitlerde olduğu gibi) devam eder ve kabir azabından kurtulur.» (135)

«İki göz vardır ki, onlara cehennem ateşi dokunmayacaktır: Biri Allah korkusundan ağlayan göz, diğeri Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz.»(136)


Dipnot:


(65) Kalem sûresi, 4

(66) Müslim, Musafirun 139

(67) Camiu's-Sağir

(68) Ahzab sûresi, 21

(69) et-Terğib ve't-Terhib, c. III. s. 519

(70) a.g.e., c. III, s. 590.

(71) Enbiya sûresi, 107

(72) Buhari, Bed'ul-halk

(73) et-Terğib ve't-Terhib, c. III. s. 202

(74) Buhari edeb

(75) a.g.e., c. III, s.205

(76) Buhari, Edep

(77) Tirmizi, Şemail, s. 43

(78) et-Terğib ve't-Terhib, c. III. s. 561

(79) Buhari, edeb

(80) Mecmau'z-zevaid, c.VI, s. 117

(81) A'raf sûresi, 199

(82) Buhari, edeb

(83) Buhari Teheccüd

(84) Müslim, Rida', 18

(85) Ahmet b. Hanbel, Müsned, c. I, s. 214

(86) Camiu's-Sağır., Buhari, Hibe, 8/26

(87) Camiu's-Sağır

(88) Keşfü'l-Hafa, c. I., s, 211

(89) Riyazü's-Salihin, c. II., s. 54

(90) Seçme Hadisler. s. 32

(91) Zilzal Sûresi, 7-8

(92) et-Terğib ve't-Terhib, c. I., s. 125

(93) 250 Hadis, s. 159

(94) 250 Hadis, s. 62

(95) A. Hamdi AKSEKİ, Ahlâk Dersleri, s. 19

(96) Camiu's-Sağir.

(97) Bakara sûresi, 168

(98) Meşariku'l-Envar, c. II, s. 112

(99) Câmiu's-Sâgir.

(100) Câmiu's-Sâgir, "Nun" Maddesi".

(101) Meşariku'l-Envar, c. II. s. 107

(102) Beyhakî, Mesvâk: Suudi Arabistan'da yetişen "Erak" ağacının dallarından yapılan diş fırcasıdır. Bugün temiz maddelerden yapılan diş fırçaları misvak yerine geçer. Amaç dişleri

temizlemektir

(103) Bakara sûresi, 173

(104) Neseî, c.VIII, s. 300

(105) Maide sûresi, 90

(106) Camiu'l-Usul-Fî Ahadisir-Rasûl, c. 5. s. 103

(107) Riyazü's-Salihin, c. III. s. 107

(108) a.g.e., c. III. s. 106

(109) a.g.e., c. III. s. 103

(110) Riyazü's-Salihin, c. I, s. 318

(111) Riyazü's-Salihin, c. I, s. 320

(112) 250 Hadis, s. 186

(113) Riyazü's-Salihin, c. II, s. 329

(114) Riyazü's-Salihin, c. I, s. 331

(115) Câmi'us-Sağir.

(116) Riyazü's-Salihin, c. I, s. 347

(117) et-Terğib ve't-Terhib, c. III, s. 327

(118) Seçme Hadisler, s. 58

(119) Riyazü's-Salihin, c. I, s. 343

(120) Riyazü's-Salihin, c. I, s. 342

(121) 250 Hadis, s. 85

(122) Aliyyu'l-Kari Şerhu Ayni-l-İlm, c. 1, s. 291

(123) Fetava el-Hindiyye, c. V, s. 348, İbn-i Abidin, c. II, s. 108

(124) Bakara sûresi, 154

(125) Riyazü's-Salihin, c.II, s. 558

(126) Riyazü's-Salihin, c.II, s. 548

(127) Al-i İmran suresi, 103

(128) 250 Hadis, s. 85

(129) 250 Hadis, s.186

(130) Hucurat sûresi, 10

(131) Riyazü's-Salihin, c.II, s. 228

(132) Riyazü's-Salihin, c.II, s.50

(133) Al-i İmran sûresi, 134

(134) Riyazü's-Salihin, 2/87

(135) Riyazü's-Salihin, c.II, s.533

(136) a.g.e. c.II, s. 544
Kullanıcının websitesini ziyaret et Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul
Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
Mesaj önizleme 


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi

İletişim | Ana Sayfa | En Üste Dön | İçeriğe Dön | Arşiv | RSS Beslemesi