DİPNOT
Tarih: 01-24-2022, 03:04 PM
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Yazar: mehmed
Son Mesaj: mehmed
Cevaplar: 0
Gösterim: 2864

Mesaj önizleme 
 
Konuyu Değerlendir
  • 29 Oy - 3.38 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DİPNOT
01-27-2008, 10:58 PM
Mesaj: #1
DİPNOT
[ DİPNOT ]

(1) Al-i İmran sûresi, 19.

(2) Al-i İmran sûresi, 85.

(3) Bakara sûresi, 163.

(4) İhlas sûresi, 1-4

(5) İbrahim sûresi, 34

(6) İbnü'l- Cevzi Sîretu Ömer b. Abdi'l-Aziz, s. 5

(7) Câmiu's-Sâğir "İnne" Maddesi

(8) Hicr sûresi, 9.

(9) et-Terğib ve't-Terhib c. II, s. 342 vd.

(10) Ahzab sûresi, 40.

(11) A'raf sûresi, 158.

(11/a) Aliyyü'l-Kari, Şerhu'ş-Şifa, c. II, s. 339

(12) Buharî, Gazvetü'l-Hendek.

(12/a) Al-i İmran sûresi, 185.

(13) Nisâ sûresi, 78.

(14) Keşfu'l-Hafa, c. II, s. 90.

(15) Enbiya sûresi, 47.

(16) Zilzal sûresi, 7-8.

(17) Bakara sûresi, 82.

(18) Kaf sûresi, 35.

(19) Bakara sûresi, 39.

(20) Nisa sûresi, 145.

(21) Mu'minûn sûresi, 100.

(22) et-Terğib ve't-Terhib c. II, s.125.

(23) Keşfu'l-Hafa, c. I, s. 144

(24) Cuma sûresi, 10.

(25) Keşfu'l-Hafa c. III, s. 46.

(26) Şerhu Ayni'l-İlm, c. II, s. 182.

(27) Necm sûresi, 39.

(28) Riyazü's-Salihin, c.I, s. 569.

(29) 250 Hadis, s. 121.

(30) Keşfu'l-Hafa, c. II, s. 233.

(31) Keşfu'l-Hafa, c. I, s. 393.

(32) Bakara sûresi, 222.

(33) Meşariku'l-Envar, c. II, s. 107.

(34) Neseî Tahare

(35) Meşarık, c. II, s. 107

(36) Tirmizi, Edeb

(37) Riyazu's-Sâlihîn, c. III, s. 282.

(38) Resimlerle abdestin alınışı kitabın sonuna konulmuştur, oraya bakınız.

(39) Keşfu'l-Hafa, c. II, s. 31

(40) Buhari, c. II, s. 475

(41) Ankebût sûresi, 45.

(42) Keşfu'l-Hafa, c. II, s. 203

(43) Nisa sûresi, 103

* Sabah ezanında Hayye ale'l-felâh'tan sonra iki kere, "Essalâtü hayrun minennevm" okunur.

(44) Namazda okunan dualar ve bazı sûreler kitabın sonuna konulmuştur.

(45) Sabah namazının farzının resimlerle kılınışı kitabın sonundadır, oraya bakınız.

(46) et-Terğib, ve't-Terhib, c. I, s. 214.

(47) Riyazü's-Salihin, c. II, s. 467

(48) Bakara sûresi, 183

(49) Riyazü's-Salihin, c. II, s. 489

(50) Keşfu'l-Hafa, c. II, s. 33.

(51) Hayat Ansiklopedisi, Oruç Maddesi.

(52) Riyazü's-Salihin, c. II, s. 495.

(53) et-Terğib ve't-Terhib, c. II, s. 81.

(54) et-Terğib ve't-Terhib, c. I, s. 520

(55) Riyazü's-Salihin, c. II, s. 521.

(56) Şafi Mezhebine göre; yanında kocası veya mahremi olmayan kadın, güvenilir iki veya daha fazla kadınla birlikte farz olan haccını yapar

(57) et-Terğib ve't-Terhib, c. II, s. 155.

(58) Riyazü's-Salihin, c. II, s. 439.

(59) a.g.e., c. II, s. 444.

(60) Câmiu's-Sağir, c. V, s. 131.

(61) Câmiu's-Sağir, c. III, s. 454

(62) et-Terğib ve't-Terhib, c. II, s. 119

(63) et-Terğib ve't-Terhib, c. II, s. 119.

(64) Riyazü's-Salihin, c. II., s. 467.

(65) Kalem sûresi, 4

(66) Müslim, Musafirun 139

(67) Camiu's-Sağir

(68) Ahzab sûresi, 21

(69) et-Terğib ve't-Terhib, c. III. s. 519

(70) a.g.e., c. III, s. 590.

(71) Enbiya sûresi, 107

(72) Buhari, Bed'ul-halk

(73) et-Terğib ve't-Terhib, c. III. s. 202

(74) Buhari edeb

(75) a.g.e., c. III, s.205

(76) Buhari, Edep

(77) Tirmizi, Şemail, s. 43

(78) et-Terğib ve't-Terhib, c. III. s. 561

(79) Buhari, edeb

(80) Mecmau'z-zevaid, c.VI, s. 117

(81) A'raf sûresi, 199

(82) Buhari, edeb

(83) Buhari Teheccüd

(84) Müslim, Rida', 18

(85) Ahmet b. Hanbel, Müsned, c. I, s. 214

(86) Camiu's-Sağır., Buhari, Hibe, 8/26

(87) Camiu's-Sağır

(88) Keşfü'l-Hafa, c. I., s, 211

(89) Riyazü's-Salihin, c. II., s. 54

(90) Seçme Hadisler. s. 32

(91) Zilzal Sûresi, 7-8

(92) et-Terğib ve't-Terhib, c. I., s. 125

(93) 250 Hadis, s. 159

(94) 250 Hadis, s. 62

(95) A. Hamdi AKSEKİ, Ahlâk Dersleri, s. 19

(96) Camiu's-Sağir.

(97) Bakara sûresi, 168

(98) Meşariku'l-Envar, c. II, s. 112

(99) Câmiu's-Sâgir.

(100) Câmiu's-Sâgir, "Nun" Maddesi".

(101) Meşariku'l-Envar, c. II. s. 107

(102) Beyhakî, Mesvâk: Suudi Arabistan'da yetişen "Erak" ağacının dallarından yapılan diş fırcasıdır. Bugün temiz maddelerden yapılan diş fırçaları misvak yerine geçer. Amaç dişleri

temizlemektir

(103) Bakara sûresi, 173

(104) Neseî, c.VIII, s. 300

(105) Maide sûresi, 90

(106) Camiu'l-Usul-Fî Ahadisir-Rasûl, c. 5. s. 103

(107) Riyazü's-Salihin, c. III. s. 107

(108) a.g.e., c. III. s. 106

(109) a.g.e., c. III. s. 103

(110) Riyazü's-Salihin, c. I, s. 318

(111) Riyazü's-Salihin, c. I, s. 320

(112) 250 Hadis, s. 186

(113) Riyazü's-Salihin, c. II, s. 329

(114) Riyazü's-Salihin, c. I, s. 331

(115) Câmi'us-Sağir.

(116) Riyazü's-Salihin, c. I, s. 347

(117) et-Terğib ve't-Terhib, c. III, s. 327

(118) Seçme Hadisler, s. 58

(119) Riyazü's-Salihin, c. I, s. 343

(120) Riyazü's-Salihin, c. I, s. 342

(121) 250 Hadis, s. 85

(122) Aliyyu'l-Kari Şerhu Ayni-l-İlm, c. 1, s. 291

(123) Fetava el-Hindiyye, c. V, s. 348, İbn-i Abidin, c. II, s. 108

(124) Bakara sûresi, 154

(125) Riyazü's-Salihin, c.II, s. 558

(126) Riyazü's-Salihin, c.II, s. 548

(127) Al-i İmran suresi, 103

(128) 250 Hadis, s. 85

(129) 250 Hadis, s.186

(130) Hucurat sûresi, 10

(131) Riyazü's-Salihin, c.II, s. 228

(132) Riyazü's-Salihin, c.II, s.50

(133) Al-i İmran sûresi, 134

(134) Riyazü's-Salihin, 2/87

(135) Riyazü's-Salihin, c.II, s.533

(136) a.g.e. c.II, s. 544

(137) Maide sûresi, 54

(138) Bilgi için bakınız: Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c. II, s. 1720 Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Meâl-i Âlisi ve Tefsiri, c. II, s. 785

(139) Câmiu's-Sağîr.

(140) Hac sûresi, 77

(141) 250 Hadis, s. 121

(142) Müslim, Vasiyyeh, 14

(143) Prof. Dr. Faruk Sümer, Prof. Dr. Ali Sevim. İslâm Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı, s. 22

(144) Câmiu's-Sâğir

(145) Mehmet GENÇCAN, Çanakkale Savaşlarından Menkibeler, s. 57

(146) Bakara sûresi, 190

(147) Al-i İmran, 139

(148) Fevziye Abdullah Tansel, İstiklâl Harbinde Mücahit Kadınlarımız, s. 67

* Önemli açıklama: Kur'an okumasını bilmeyenlere ezberlemede kolaylık olsun diye sûre ve duaların okunuşları Türk harfleri ile de yazılmıştır.

Ancak, Kur'an alfabesindeki bazı harflerin Türk alfabesinde karşılıkları olmadığından sûre ve duaların yeni harflerle doğru olarak öğrenilmesi mümkün değildir. Bu sebeple sûre ve duaları, iyi bilen bir öğreticinin ağzından dinleyerek yanlışsız öğrenmek gerekir.

Namazın farzlarından biri de Kur'an okumaktır. Manası bozulacak şekilde Kur'an'ın yanlış okunması halinde namazın bozulacağı düşünülürse, namaz surelerini doğru ezberlemenin önemi daha iyi anlaşılır.
Kullanıcının websitesini ziyaret et Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul
Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
Mesaj önizleme 


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi

İletişim | Ana Sayfa | En Üste Dön | İçeriğe Dön | Arşiv | RSS Beslemesi